Coaching

Coaching är målinriktat och tidsbegränsat till åtta till tio samtal. Tillsammans tar vi reda på vad det är som du vill förändra eller utveckla och därefter tittar vi på din motivation och dina drivkrafter för att skapa förändringen. Vi identifierar sedan de hinder och svårigheter som du kan se med att ta dig till ditt önskade mål. Sedan identifierar vi de vinster och fördelar som du kan se med att skapa förändringen. Därefter tar vi fram en plan för hur du ska nå dit. Om det behövs och känns motiverat så kommer du att få delmål att göra mellan de tillfällen då vi ses.

Vårt första möte

På vårt första möte få du berätta vad det är som du vill ha hjälp med av mig som samtalscoach. Utifrån det tar vi fram ett mål att jobba mot.

Jag ser till att vi jobbar med SMART:a mål.
Specifikt
Mätbart
Attraktivt, angeläget
Realistiskt
Tidsbestämt

Ett mål för dig kan till exempel vara att börja träna, minska din stress och nå balans i livet, byta jobb, utveckla en ny hobby, eller att få hjälp med att hantera ett problem. 

Meditation och mindfulness

För att inte analysera och ”vara uppe i huvudet” så mycket, utan fokusera på känslor och behov, jobbar jag mycket med meditation och mindfulness. Om du som klient vill och känner dig bekväm med det så börjar vi våra träffar med en kort inledande meditation för att landa i rummet och på så sätt hitta lugn och få kontakt med dina känslor och svar.

Om du känner förtroende för mig som samtalscoach och vill fortsätta att träffa mig, kommer vi överens om hur ofta vi ska ses och sedan bokar vi in några kommande möten. Ett coachsamtal varar i 50 minuter och antalet tillfällen brukar vara mellan 8 och 10 st men det kan vara både färre och fler tillfällen som vi ses beroende på vilken typ av frågeställning vi jobbar med och vad vi kommer överens om.

När en coachomgång om 8-10 samtal är klar är det inget som hindrar att vi efter en tid fortsätter för att tillsammans jobba med något annat SMART mål.

Du kan kontakta mig här för att boka en tid för coaching

Psykosyntescoaching

Vill du veta mer om psykosyntescoaching kan du läsa broschyren ”Psykosyntes vad är det?”. Klicka på bilden nedan för att läsa eller ladda hem .pdf:en.