Om mig

Mitt möte med Psykosyntes blev starten på en personlig utvecklingsresa som har lett mig till den punkt där jag är idag. Jag är nu verksam som diplomerad Samtalsterapeut, diplomerad Par- och relationsterapeut och diplomerad Samtalscoach med mottagning i Stockholm.

Det som Psykosyntesen ger är bland annat läkning av själsliga sår och återupprättad självkärlek. Psykosyntesen ser människan som en helhet där kropp, själ, känslor och intellekt samspelar. Samspelet avgör hur du mår psykiskt och fysiskt. Detta är grunden i Psykosyntespsykologin som den italienske psykiatern Roberto Assagioli skapade för närmare 100 år sedan. För att nå samspelet används tekniker från psykoanalys och medicin till filosofi, andlighet och modern vetenskap.    

När jag märkte hur mycket Psykosyntesen hjälpte mig ville jag även hjälpa andra. Psykosyntes är en praktisk psykologi med fokus på det friska hos var och en. Istället för att se svårigheter, medvetna eller omedvetna, som begränsande, ser vi brister och tillkortakommanden som utvecklingspotential.

Mina verktyg och tekniker som terapeut hjälper dig att identifiera mål och syfte med ditt liv. Antar du utmaningar längs din väg utvecklas du personligen. När du förstår varför du beter dig som du gör, har du möjlighet att omsätta insikter i praktiskt handlande. Viljan är ett centralt begrepp i psykosyntesen. Att identifiera dina olika överlevnadsstrategier, s k delpersonligheter, iaktta dem under trygga samtalsformer och acceptera livet sådant det faktiskt är, att upptäcka och trösta sitt inre barn och ta sitt lilla jag i handen på resan genom livet är några andra viktiga delar i terapin.

Psykosyntesens arbetssätt leder i riktning mot personliga insikter, din innersta vilja och stödjer dig att agera utifrån vem du är och vad du vill. Psykosyntesen kallas ofta för ”en psykologi med själ”. Psykosyntes är ett förhållningssätt och attityd till livet, ett sätt att närma sig en helhet, en sätt för personlig utveckling där kärleken intar en viktig roll.    

Välkommen att möta dig själv tillsammans med mig!