Friskvård

Är du stressad? Är det ett högt arbetstempo på din arbetsplats? Är du ofta sjukskriven? Saknar du motivation för ditt arbete? Är det förändringar på gång på arbetsplatsen som skapar oro hos dig? Saknar du balans i livet? Har du för många bollar i luften?

Jag kan hjälpa dig till en mer hälsosam och hållbar livsstil. Som friskvård räknas bland annat Meditation, Mindfulness och Stresshantering. Genom att lära sig meditation och mindfulness och sedan utöva det regelbundet så minskar din stress och oro och ökar din förmåga att befinna dig i nuet. Det i sin tur leder till ökat fokus, ökad trivsel på arbetsplatsen och med livet i stort, större tålamod, mer glädje och balans i livet. Stresshantering kan vara både meditation och mindfulness men också att ta reda på vad det är som skapar stress, oro och sjukdom och hitta dina sätt att hantera det.

Jag har mottagning i Stockholm.  Vill du träffa mig kontaktar du mig här. Du hittar också mina kontaktuppgifter och ett kontaktformulär på kontaktsidan.

Jag är medlem i Psykosyntesförbundet och följer deras etiska regler

Jag har patientansvarsförsäkring.