Samtalsterapi

Att gå i terapi hos en samtalsterapeut i psykosyntes är att bestämma sig för att arbeta med sig själv på djupet. Då påbörjar du en resa där du möter hela dig – kropp, själ, tankar och känslor. Tillsammans med terapeuten undersöker du det som du tog med dig till terapin. Samtalsterapeuter i psykosyntes arbetar med förebyggande friskvård. Även människor som är friska drabbas ibland av händelser i livet som gör att de behöver hjälp. Psykosyntesen tar vara på det positiva och friska och använder det som utgångspunkt för att lösa upp knutar och skapa självinsikt. Vägen till förändring går stegvis, och i terapirummet sker det på ett ansvarsfullt sätt och i lämplig takt.

Min uppgift som terapeut är att möjliggöra personlig utveckling och stödja dig i olika skeden. Kris och inre kaos kan ibland göra det svårt att hantera livssituationen. Jag arbetar under tystnadsplikt.

Samtalsterapi i psykosyntes bygger på samverkan. Ytterst är det du själv som har både problemet och lösningen. Min roll som terapeut är att stödja dig i din förståelse för vem du är, vilka behov du har och hur du hittar vägen till ett balanserat och harmoniskt liv. Rent praktiskt använder jag olika tekniker som jag väljer och anpassar efter dina behov och förutsättningar. Det kan vara samtal i olika former, visualiseringar, bild, rörelse med mera. Teknikerna har utvecklats under närmare 100 år och stödjer dig i ditt arbete att lära känna dig själv. Att arbeta med sig själv kan vara både omskakande och tillfredsställande. Säkert är att det påverkar och förändrar. Och det är just detta terapin leder till – du förändrar dig på ett eller annat sätt.

För att få kontinuitet och för att hålla processen levande är det bra om vi träffas varje vecka till att börja med. När processen har kommit igång kan man börja glesa ut besöken till varannan vecka.

Så här hittar du till min mottagning