Par- och relationsterapi

Anledningarna till att gå i par- och relationsterapi är många. En relation behöver inte vara i kris för att man ska gå i par- och relationsterapi. Det kan handla om att man vill fördjupa relationen eller hitta ny glädje och få inspiration för en bättre relation.

Varför inte göra ett slags inventering, summering och utvärdering av relationen för att sätta upp nya mål. Ni kanske vill enas om en gemensam värdegrund för er relation, formulera en vision, sätta mål och utforma en handlingsplan. 

Jag tar emot er som vill få hjälp att utveckla era relationer. Det kan vara relationen mellan äkta par, sambos, särbos, syskon, barn – förälder eller vänner som ni vill förbättra. Varje samtal är 90 minuter.

Läs gärna den inspirerande artikeln ”5 anledningar att gå i parterapi –  i förebyggande syfte” i tidningen Elle här.

Jag har tystnadsplikt och följer Psykosyntesförbundets etiska regler.