Hur går företags-coaching till?

Företag och grupper

Jag börjar med en analys av nuläget och talar då med chefer och medarbetare. Då får jag en känsla av var problemen eller svårigheterna ligger. Därefter skapar jag ett lämpligt upplägg för ert företag.

Ett exempel på upplägg kan vara att vi har en halvdag med information om upplägg och genomförande. Vi gör några gemensamma övningar och säkerställer att alla i gruppen har samma information om upplägg och genomförande. Därefter bokar jag in individuella coachingsamtal med alla medarbetare och chefer. En sån här process brukar i kalendertid ta fyra till sex månader beroende på organisationens storlek. Under processen har vi flera halvdagar då vi tillsammans diskuterar och utvärderar de insikter och lärdomar som organisationen har fått så långt i processen. Det kan även bli gruppträffar med olika team för att jobba med kommunikation och teamövningar.

Enskilda medarbetare

Det kan också vara så att vissa individer behöver individuell coaching. De kan behöva stöd utöver det som har med själva teamet eller organisationen att göra. På så sätt blir de klara över sina egna drivkrafter och mål med arbetet.

Jag samarbetar även med andra coacher som kan vara med i arbetet med individuell coaching.

Kontakta mig för en förutsättningslös diskussion om hur jag kan hjälpa er.