Reikihealing

Ibland sätter sig ohanterade känslor i kroppen. Hos mig kan du därför även få Reikibehandling. Reiki är en gammal Buddhistisk läkningsmetod som har sitt ursprung i Japan men som sedan andra världskriget har genomgått en förändring för att anpassas lite mer till västerländsk kultur för att lättare bli accepterad här. Reiki är besläktat med både zonterapi, akupressur och akupunktur.

Reiki som friskvård

Reiki är en djupt avslappnande energimetod som främjar kroppen egna läkningsprocesser. Det är godkänt som friskvård och klassas som rehabiliterande behandling. Det är inte en alternativ behandling till diagnostiserade tillstånd utan det är en komplementär behandling som du kan lägga till för att nå mental och kroppslig avslappning och återhämtning.
Reiki främjar, mildrar, lindrar och påskyndar kroppens återhämtning och självläkning. Behandling med Reiki ger omtanke och beröring och en djup avslappning. Det kan användas vid stress, utmattning, sjukdom, trauma, fysiska skador, psykisk ohälsa och depression.

Eftersom Reikin inte finns i den Svenska sjukvården behöver jag alltid be dig som klient att
rådfråga din läkare om en Reikibehandling kan utföras i de fall du har någon
allvarligare fysisk eller psykisk sjukdom eller är gravid.

Hur går en Reikibehandling till?

En Reikibehandling innebär varsam fysisk beröring och omtanke. Bland annat placerar jag mina händer på vissa kroppspositioner som motsvarar våra sju chakran. Det är inte ovanligt att du som får Reiki somnar under behandlingen. Känslan av att få Reiki är en varm och lugn känsla. Musklerna slappnar av utav beröringen och värmen kan sitta kvar i flera dagar. Du kan även uppleva en pirrning i kroppen när spänningar släpper och cirkulationen ökar. Fötterna kan också upplevas som tyngre då kroppen blir grundad. Känslor som ligger vilande kan komma upp till ytan, därför kan både tårar och skratt träda fram under behandlingen.

Före en Reikibehandling hos mig får du själv skatta ditt fysiska och psykiska välmående och nivån av spänningar och smärta i kroppen. Efter behandlingen får du själv skatta om tillstånden på något sätt har förbättrats eller försämrats av behandlingen. Många upplever att både fysiskt och psykiskt välmående samt spänningar och smärta har minskat. Man ombeds också att notera om det är något som känns annorlunda under veckan efter behandlingen. Lagom intervall mellan behandlingarna är en till två veckor. Boka behandling genom att kontakta mig här.

Gokkai – Reikins fem levnadsprinciper

Inom Reiki lär man ut fem levnadsprinciper:
Kyo dake wa ikaru na – Bara för idag ska jag undvika att vara arg.
Kyo dake wa shinpai suna – Bara för idag ska jag undvika att oroa mig.
Kyo dake wa kansha shite – Bara för idag ska jag vara tacksam.
Kyo dake wa gyo o hagame – Bara för idag ska jag utföra mitt arbete hederligt.
Kyo dake wa hito ni shinsetsu ni – Bara för idag ska jag visa respekt till alla levande varelser.

Läs dem tyst för dig själv varje dag eller välj ut en av meningarna vars budskap du känner att du behöver påminnas om och upprepa den meningen tyst för sig själv fem gånger om dagen.