Stödsamtal ungdom

Stödsamtal för omyndiga från 15 år

Jag genomför även stödsamtal för omyndiga ungdomar från 15 år. Då behöver jag få förälders skriftliga medgivande. Samtalen är av rådgivande/stöttande karaktär. Det kan hjälpa i en period då man går från att vara barn till att vara vuxen. Den perioden i livet kan medföra många utmaningar. Jag har tystnadsplikt och kommer inte berätta för en ungdoms förälder vad som sägs på samtalen med deras barn. Samtidigt har jag en skyldighet att kontakta berörd myndighet och/eller förälder om jag märker att ungdomen far illa. Om du som förälder har lämnat ditt medgivande till att ditt barn går i stödsamtal hos mig, kan jag ta emot dig för rådgivande stödsamtal. Utan att för den sakens skull tala om vad som sägs på samtalen med ditt barn. 

För dig som är 15 – 18 år

Tonåren en period i livet då hormoner strömmar i kroppen och det kan påverka känslorna på många sätt. Det är en övergångsperiod då man försöker frigöra sig från föräldrarnas inflytande och kontroll. Det är en balansgång i att vara en vuxen person som är kapabel att fatta sina egna beslut och hävda sin egen vilja samtidigt som man ibland bara vill vara ett litet barn utan ansvar. Helt plötsligt upplever man kanske att föräldrarna bara stör en och ställer en massa tjatiga frågor. Man vill bara vara med kompisarna och känna tillhörighet i gruppen. Man vill inte längre följa med familjen på utflykter och resor eller umgås med deras vänners barn, det finns så mycket annat som är så mycket mer lockande. En av svårigheterna kan vara att man känner sig vuxen men i lagens ögon inte är det och därför behöver föräldrarnas tillstånd att göra saker. Om man då har föräldrar som säger nej och bromsar kanske man börjar ljuga för att få göra det man vill. 

För dig som förälder

Att ha en tonåring kan vara förbryllande för dig som förälder. Helt plötsligt vill de inte krama dig eller prata med dig längre. De kanske bara fräser något till svar när du vill säga god natt. Tonåren är en tid då man tränar sig inför det vuxenliv som man är på väg in i. Man tränar på att bli en självständig person. Tonåren är en period då många ungdomar mår dåligt psykiskt och det är inte alltid så lätt för en förälder att hjälpa till. Då kan det kännas skönt att barnet får stödsamtal av någon annan vuxen som den kanske har lättare att prata med.

Jag har patientansvarsförsäkring.