Endast en plats kvar som träningsklient i par- och relationsterapi!

Anledningarna till att gå i par- och relationsterapi är många. En relation behöver inte vara i kris för att man ska göra det. Det kan handla om att man vill fördjupa relationen eller hitta ny glädje och få inspiration för en bättre relation.

Ibland händer det att par ”talar förbi” varandra. En tror att den vet vad partnern sa men i själva verket kanske den har tolkat det utifrån tidigare erfarenhetsramar.
Andra gånger kan det vara så att den ene har något viktigt som den vill tala med sin partner om men partnern verkar inte ha tid att lyssna.
Det kan även hända att när den ene försöker uttrycka ett behov så tolkar den andre det som ett krav.
Jag kan lära er olika kommunikationstekniker som hjälper er att förstå vad er partner menar, vill berätta och behöver.

Varför inte göra ett slags inventering, summering och utvärdering av relationen för att sätta upp nya mål. Ni kanske vill enas om en gemensam värdegrund för er relation, formulera en vision, sätta mål och utforma en handlingsplan.

Ni kanske vill formulera hur ni vill ha det från och med nu och framåt. Ni kanske har varsin Bucket List men vill ha en gemensam. Definiera vad ni vill hinna med att göra under det kommande året.

Jag tar emot er som vill få hjälp att utveckla era relationer. Det kan vara relationen mellan äkta par, sambos, särbos, syskon, barn – förälder eller vänner som ni vill förbättra.

Kontakta mig för att boka en tid