Vill du ta tag i ditt liv och skapa positiv förändring?

Att gå i terapi är utvecklande och ger dig möjlighet att utforska vilka mönster och beteenden som du har skapat i ditt liv. Kanske behövs de inte längre. Ibland tror vi inte att förändring är möjlig och det kan skapa en känsla av hopplöshet. Vi kanske gör saker mer för andras skull än för vår egen. När vi sedan inte möts av tacksamhet från dem vi gör det för är det lätt att tappa energin. Vi försöker att göra rätt men ändå känns det inte bra. Det kanske är dags att sätta dina egna behov först? Det betyder inte att du blir egoistisk och struntar i alla andra, det betyder bara just det att sätta dig själv och dina egna behov först. Jag brukar likna det vid säkerhetsinstruktionen på flyget där man informerar om att i händelse av tryckfall i kabinen sätta på syrgasmasken på sig själv innan man hjälper någon annan.

Det här är bara ett exempel på vad man kan behöva hjälp med. Du kanske behöver hjälp med något annat: Trassliga relationer, oro, ensamhet, rädsla, arbetslöshet eller något annat

Just nu får nya klienter som kan komma på morgon- och förmiddagstider 30 % rabatt på tio samtal som bokas före 17 december och genomförs före 31 mars 2021.

Photo by Pixabay on Pexels.com