Från förälskelse till en långvarig kärleksrelation

Att ta sin relation från förälskelse till en långvarig kärleksrelation är något som inte alla par klarar av. För att förstå lite mer om vad det kan bero på behöver man känna till hur de olika faserna ser ut.

Den första fasen är förälskelsefasen då ni ägnar all tid och uppmärksamhet åt varandra. Ni känner inte hunger och trötthet på samma sätt som annars utan är helt uppslukade av varandra och relationen. Partnern har inga fel och brister. Ni har mycket sex och kontaktskapande närhet. Ni ägnar all ledig tid åt varandra. Den här fasen brukar vara under ca sex månader, max ett och ett halvt år.

När förälskelsen sedan klingar av och ska gå över i en kärleksrelation kan det som tidigare var så fantastiskt inte kännas lika bra längre. Rent fysiskt går era kroppar in i vardags läge dvs. ni börjar känna hunger och trötthet igen och börjar längta efter era gamla vanliga mat- och sov rutiner. Sex får inte längre ta lika stort utrymme i er vardag. Kanske börjar ni också se att partnern har sidor och egenskaper som ni inte tidigare upptäckt och som framstår som mindre bra när förälskelsen har lagt sig. Ni kanske känner en längtan efter att träffa kompisar och att ta upp er egen träning eller hobby igen. Behovet av egen tid ökar.

En del par klarar inte riktigt av den här övergången. Allt det där som var så underbart till en början kan kännas som en börda för en del och som en förlust och saknad för andra. Nu är det viktigt att tala om den nya situationen med varandra. Se till att båda känner att de har egen tid och att det även finns gemensam tid för relationen. För att skapa bäst förutsättningar för en långvarig relation behöver båda ha tillgång till lika mycket egen tid och känna sig nöjda med den gemensamma tiden och vad den innehåller. De som känner en tomhet när partnern börjar göra saker utanför relationen behöver ta ansvar för att fylla sin egen tid med eget innehåll. En person som vill att partnern ska fylla hela dess liv med innehåll kommer troligtvis få partnern att känna sig kvävd i relationen.

Det här och mycket annat kan ni få hjälp med i parterapi. Ibland är det svårigheten att tala om saker som ställer till problem, andra gånger är det olika förväntningar på relationen som ställer till problem.

Jag hjälper er att komma vidare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *